De Europese Privacywetgeving

Op 27 april 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening van toepassing.
De strenge Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van personeelsleden, klanten en of andere personen. 
Om deze reden heeft Eadio Belgica  de organisatie en de verwerking van persoonsgegevens tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangepast.

Privacy verklaring

Radio Belgica, gevestigd aan de Lugar Zutijar 11 bus 78, 04610 Cuevas del Almanzora (Spanje), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lugar Zutijar 11 bus 78

04610 Cuevas del Almanzora (Spanje)0
website : www.radiobelgica.eu
e-mail : radiobelgica@gmail.com
telefoon : 0034 633.341.604

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van overweging 4 van de AVG en het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie, verwerkt Radio Belgica uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres / website
- Gegevens over uw activiteiten op onze website en radio.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of radiodiensten hebben niet de intentie persoonsgegevens van u te verzamelen, anders dan de door u aangeleverde gegevens voor nieuws-, sport- en/of agendaberichten. Met inachtneming van artikel 8 en conform overweging 38 van de AVG en het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie zal Radio Belgica geen extra toestemming vragen voor het plaatsen van persoonsgegevens (inclusief foto’s) van minderjarigen van de door u aangeleverd informatie voor nieuws-, sport en/of agendaberichten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Radio Belgica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Weergave van uw persoonsgegevens bij de door u doorgegeven nieuws-, sport- en/of agendaberichten voor onze website en radiodiensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Radio Belgica neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerking, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Radio Belgica vermeld uw persoonsgegevens bij de door u doorgegeven nieuws-, sport- en/of agendaberichten. In het kader van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie blijven artikelen geplaatst op de website van Radio Belgica te allen tijden bestaan. Artikelen voor radio ingesproken nieuwsblokken blijven, in het kader van de bewaarplicht voor het Commissariaat voor de Media, vanaf enkele dagen tot enkele weken bewaard. Radio en tv programma’s gemaakt over speciale onderwerpen blijven te allen tijden bewaard voor het nageslacht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Radio Belgica verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Radio Belgica gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Radio Belgica gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Persoonsgegevens doorgegeven voor nieuws-, sport- en/of agendaberichten zijn vrij inzichtelijk. U hebt het recht om die persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Radio Belgica.
Radio Belgica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Radio Belgica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via radiobelgica@gmail.com.